background

Yönetim Kurulu

  1.  

Yönetim Kurulu

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Pamukbank TAŞ’ta Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı. 2004 yılından bu yana Türkiye Halk Bankası AŞ’de Bölüm Müdürü ve Daire Başkanı görevlerinde bulunan Şöner 28.07.2021 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası AŞ’de Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Sayın Şöner, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.

1966 yılında Kadirli Osmaniye’de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye Halk Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı görevlerinde bulunan Ocak, 18.07.2017 tarihinden itibaren Türkiye Halk Bankası A.Ş. Finansal Yönetim ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Sayın Ocak, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir.

1975 yılında Trabzon’da doğmuştur. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1999’da Halkbank Araklı/Trabzon Şubesinde başlayan bankacılık kariyeri 2003-2008 döneminde Halkbank Hazine Yönetiminde uzman, 2008-2013 döneminde Halkbank Trabzon Bölge Koordinatörlüğünde Bölüm Müdürü olarak devam etmiştir. Sonrasında 2013-2021 yılları arasında sırasıyla Gümüşhane, Ortahisar, Ordu ve Samsun Ticari Şb. Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Halkbank Esnaf Bankacılığı Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sayın Fidan, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

1966 yılında Ordu’da doğmuştur. 1991 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır, aynı yıl içerisinde MEB ve Sağlık Bakanlığı’nda öğretmenliğe başlamıştır. 1995 yılında TBMM’nde danışmanlık görevine başlamıştır. 2003 yılında ETK Bakanlığı’nda strateji daire başkanı olmuştur. 2004 yılından itibaren değişik kamu kurumlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 2010 yılında Çalışma Bakanlığı bakanlık müşavirliğine atanmıştır. 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı’nda büyük projeler koordinatörü olarak bulunmuştur. Sayın Uçma, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

1978 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. K.İ. Language College, NewYork’ta eğitim almıştır. 2004 yılında Anadolu Finans Kurumu’nda uzman yardımcısı olarak başladığı meslek hayatına, 2006-2012 yılları arasında Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş yardımcısı, müfettiş ve kıdemli müfettiş olarak devam etmiştir. 2012-2021 yılları arasında sırasıyla; Kurtuluş, Maltepe/İstanbul, Gayrettepe ve Mecidiyeköy Ticari şubelerinde şube yöneticiliği görevinde bulunmuştur. 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Kredi Risk İzleme Daire Başkanlığı görevine devam etmektedir. Sayın Yaydemir, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

1984 yılında Kadirli’de doğmuştur. 2003 yılında Adana Atatürk Lisesinden mezun olmuştur. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. 2008 yılında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ de Uzman Yardımcısı olarak başlayan bankacılık kariyeri Uzman, Kıdemli Uzman, Yönetmen ve Ekim 2018-Ağustos 2021 tarihleri arasında da Aktif Pasif Yönetimi Daire Başkanlığında Likidite Yönetimi Bölüm Müdürü olarak devam etmiştir. Ağustos 2021’den itibaren Hazine Yönetimi Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir. Sayın HOŞCAN, aynı zamanda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.