background

Kızılbük GYO
Halka Arz Ediliyor!

Sinpaş GYO’nun turizm ve devre mülk alanında uzman şirketi Kızılbük GYO A.Ş. halka arzı 4-5-6 Ağustos 2021 tarihlerinde, 15,80 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu süreçte 60.000.000 adet payın ortak satış yoluyla halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %25 olacaktır. Ayrıca, halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla olması halinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait toplamda 12.000.000 adet payın ek satışı gerçekleşecek olup halka açıklık oranı %30’a ulaşacaktır.

Halka arz edilecek payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, Sinpaş GYO’nun elde edeceği toplam brüt halka arz gelirinin %15’ine kadar olan kısmı Halk Yatırım tarafından, 30 (otuz) günlük süre ile sınırlı kalmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılacaktır.

Halka arz teşvikleri olarak;

  • Şirket paylarını 180 gün boyunca hesaplarında tutan yatırımcılara %15 bedelsiz ek hisse,
  • Şirket paylarını 180 gün boyunca hesaplarında tutan yatırımcılara Sinpaş GYO & Kızılbük GYO projelerinde konut ve devre mülk alımlarında geçerli olmak üzere %20 indirim çeki,
  • Şirket paylarını 90 gün boyunca hesaplarında tutan yatırımcılara ise Sinpaş Kızılbük Wellness Thermal Resort Otel konaklamalarında geçerli olmak üzere %40 indirim çeki,

verilecektir. Ayrıntılı bilgi İzahname’nin 26.5.7 maddesinde yer almaktadır.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “KZBGY”dir. Taleplerinizi 6 Ağustos 2021 Cuma günü saat 16:30’a kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;

  • Halkbank İnternet Şubesi / Yatırım Sekmesi/ Halka Arz İşlemleri
  • Halk Yatırım İnternet Şubesi / Halka Arz Sekmesi
  • Halk Yatırım Borsa / Halka Arz
  • Halk Yatırım Trader / Halka Arz İşlemleri
  • Halk Yatırım Mobil / Online Şube/ Halka Arz
  • 444 42 55 numaralı Özel İşlem Merkezi

Müşterimiz Olun

Halkbank Müşterisiyim

Halkbank Müşterisi Değilim