"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Halk Yatırım’dan almış olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz,  Şirketimiz tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede kaydedilecek, sınıflandırılacak, işlenecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecektir.

 Tarafınıza ait kişisel bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası gibi kimlik bilgileri, aile durum bilgileri, hesap bilgileri, IP, telefon ve adres bilgileri, ses vb. belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya Şubelerimiz, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, sosyal medya, piyasa istihbaratı, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken ulusal ve uluslararası yetkili otoritelere/mercilere, idari ve resmi makamlara, ulusal ve uluslararası mevzuatın ve sözleşmelerin öngördüğü yurtiçi - yurtdışı tüm gerçek ve tüzel kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Düzenleyici kurumlara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi - yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi - yurtdışı kurumlara ve yurtiçi - yurtdışı diğer üçüncü kişilere, Şirketimiz yurt içi iştiraklerine, bağlı ortaklarına, ana sermayedarına, aracılık / acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, program ortağı kuruluşlara (Foreks, Matriks, Direct FN, Tegsoft, Euromessage, Meta Trader), yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK Yönetmelikleri, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuata uyum gerekliliği nedeniyle, Halk Yatırım ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, bu konuda, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, T.Halkbank ve bağlı iştiraklerin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri ile ilişkili olarak ve ayrıca kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yasal Bildirimler ve Uyarılar - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kamuyu Aydınlatma Platformu - Yolsuzlukla Mücadele Politikası -
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
İHRAÇ EDİLMESİ PLANLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA AİT TASLAK VE DOKÜMANLAR
Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır. Halk Yatırım bir Halkbank bağlı ortaklığıdır.