***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim

***DGZTE*** DEMİRÖREN GAZETECİLİK A.Ş.( Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği gereğince yapılan açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Satma Hakkının Doğma Tarihi 13.09.2018
Açıklamayı Yapan Hakim Ortağın Adı Soyadı/Unvanı Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.
Toplam Oy Oranı (%) 98,28
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Tarihi 13.12.2018
Satma Hakkının Kullanımına İlişkin Üç Aylık Hak Düşürücü Sürenin Sona Erme Saati 16:00

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin "Hakim Ortağı" Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde, Demirören Gazetecilik A.Ş. paylarının %98,28'ine sahip olan Şirketimiz (Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.) 13.09.2018 tarihinde tamamlanan zorunlu pay alım işlemi neticesinde %98 pay oranını aşarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin 3. ve 4. maddeleri hükümleri çerçevesinde "Hakim Ortak" konumu kazanmış ve Hakim Ortak dışında kalan ortaklar açısından "satma hakkı" ile Şirketimiz açısından da "ortaklıktan çıkarma hakkı" kullanılabilir hale gelmiştir.
Bu bağlamda, Şirketimiz tarafından Hakim Ortak konumunun kazanıldığı 13.09.2018 tarihinden itibaren 3 aylık hak düşürücü sürenin biteceği 13.12.2018 tarihine kadar, diğer ortakların Demirören Gazetecilik A.Ş. nezdinde sahip oldukları paylarını Şirketimiz'e satma hakları doğmuştur.
Şirketimiz, ortaklarımızın satma hakkının kullanımına ilişkin 3 aylık hak düşürücü sürenin sona ermesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde belirtilen ortaklıktan çıkarılması hakkını kullanmayı planlamaktadır.
Demirören Gazetecilik A.Ş., hakim ortak dışındaki ortaklar tarafından ilk satma hakkı kullanım talebinin kendisine ulaşmasını takiben bir ay içinde pay değerlerinin tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca değerleme raporu hazırlatacak ve değerleme raporu sonucu SPK düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta açıklanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği uyarınca Satma Hakkı bedeli
1) Fiyat tespit amacıyla hazırlanacak değerleme raporunda belirlenen bedel,
2) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son otuz günlük BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 7,11 TL
3) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,43 TL
4) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki bir yıllık BIST'te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,06 TL
5) Hakim ortak konumunun kazanıldığının kamuya açıklandığı tarihten önceki son beş yıllık BIST' te oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 2,04 TL
6) Zorunlu pay alımı kapsamında uygulanan 8,8277 TL
karşılaştırılarak, bulunan en yüksek bedel olarak belirlenecektir.
Değerleme raporu hazırlanmadan önce satma hakkını kullanmak üzere Demirören Gazetecilik A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak başvuracak ortaklara yapılacak ödeme tutarları, değerleme raporunun hazırlanarak KAP'ta açıklanmasını takiben, Demirören Gazetecilik A.Ş. tarafından 3 iş günlük süre içinde taleplerin "Hakim Ortak" Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ne iletilmesini izleyen 3 iş günü içinde Demirören Gazetecilik A.Ş. hesabına yatırılacak olup, satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine yapılacak ödemeler, bu süreci takip eden 2 iş günü içinde yukarıda belirtilen esaslara göre belirlenen bedel üzerinden yapılacaktır.
Söz konusu işlemler, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin %98,28 payına sahip olduğu Demirören Gazetecilik A.Ş. ile ilgilidir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/708092


BIST
Yasal Bildirimler ve Uyarılar - Bilgi Toplumu Hizmetleri - Kamuyu Aydınlatma Platformu - Yolsuzlukla Mücadele Politikası -
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
İHRAÇ EDİLMESİ PLANLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA AİT TASLAK VE DOKÜMANLAR
Burada herhangi bir alanda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfalarda yer almayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır. Halk Yatırım bir Halkbank bağlı ortaklığıdır.